Korkskruvar


Korkskruvar kan se ut på många sätt. Dels så gäller det designen på handtaget som du håller i för att dra upp korken, och dels hur själva skruven är utformad.


Handtaget kan vara av tenn, brons, mässing, silver eller av trä. Det kan vara ett praktiskt handtag att hålla i, eller så kan det vara dekorerat i olika former för att också vara vackert för ögat. Här finns en stor variation av utformning med både enkla varianter och sådana som är designade av olika konstnärer. En del tillverkare har också stämplar på sina alster, vilket naturligtvis är uppskattat av alla samlare.


Skruven kan vara antingen en spiralformad tråd eller en svarvad eller smidd variant i olika former.


På dom svenska korkskruvarna så kommer själva skruven oftast från någon tillverkare i Eskilstuna. Den vanligaste skruven med en stämpel är CVH, som står för Carl Victor Hejlestrand. Aktiebolaget C. V. Heljestrand verkade i Eskilstuna mellan  1808-1980. Man hade även tillverkning av saxar, nageltänger och fickknivar.