Skandinaviska korkskruvar

Scandinavian corkscrews

Att samla på korkskruvar


Om man ska samla på korkskruvar så måste man bestämma sig för ett specialområde som land, utförande, funktion eller likande eftersom det är alldeles för stort område att samla på alla korkskruvar som finns. Jag har valt att samla på korkskruvar som är från Sverige, Danmark, Norge och Finland och dessutom skandinaviska fickknivar som har en korkskruv.


I skandinavien finns en förening som heter Helix Scandinavica, med medlemmar från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Föreningen har funnits sedan 1994 och träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och korkskruvar. Föreningen ger ut en tidning varje år med upptäckter och information om samlande där alla medlemmar förväntas bidra. Förutom 16 st. medlemmar så har föreningen också ett antal associerade medlemmar från hela världen som erhåller vår tidning samt även kan vara med på föreningens årliga träffar.


Förutom att många länder har sina egna klubbar för korkskruvssamlare så finns det också en internationell förening som heter International Correspondence of Corkscrew  Addicts, ICCA.